Systemy MES OEE


Operator Systems OEE

Operator Systems dostarcza szybkiego i elastycznego ustandaryzowanego rozwiązania, zaprojektowanego w celu rozwiązywania problemów biznesowych typowych dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Zapewniamy łatwe do wdrożenia i utrzymaniu rozwiązania: OEE (Całkowita Efektywność Zasobów), SPC (Statystyczna Kontrola Procesu), kontrola jakości i inne.


Ponadto, otrzymujesz proste narzędzie, dzięki któremu możesz przeanalizować „podstawową przyczynę” każdego problemu lub stworzyć proces ciągłego usprawniania produkcji.
Zalety tego łatwego w użyciu narzędzia są proste: Operator poprawi efektywność i konkurencyjność Twojej firmy.

GŁÓWNE KORZYŚCI

  • Krótszy czas realizacji(time-to-action) – dzięki informacjom o wydajności dostępnym w czasie rzeczywistym.
  • Graficzny widok wydajności całego zakładu, działu lub określonej grupy maszyn/ maszyny.
  • Automatyczne gromadzenie i agregowanie danych dostarczanych w czasie rzeczywistym.
  • Dostęp do aktualnych i dokładnych danych przy zachowaniu niskich kosztów. Łatwa i prosta integracja z maszynami.
  • Monitorowanie przebiegu i skuteczności działań usprawniających.
  • Możliwość skalowania krajobrazu IT w miarę rozwoju firmy i wzrostu wymagań.

 

Operator OEE pomaga przeprowadzać analizy porównawcze procesów produkcyjnych oraz identyfikować obszary wymagające poprawy – przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących urządzeń, zasobów i infrastruktury.

SPRAWDZONY SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI (ROI)

Na terminalu przy maszynie lub w aplikacji mobilnej możesz monitorować status maszyn lub elementów linii/maszyn„online”. Ekran Operatora OEE wyświetla informacje o wydajności maszyny lub linii produkcyjnej na danej zmianie.

Ta funkcjonalność pozwala na monitorowanie statusów maszyn w czasie rzeczywistym (pokazuje, które maszyny są zatrzymywane lub pracują z ograniczoną prędkością). Jest to niezawodne narzędzie do określania dokładnej liczby strat produkcyjnych i ich przyczyn, a także do obliczania i wyświetlania najważniejszych wskaźników KPI (takich jak OEE) w czasie rzeczywistym.

 

Uzyskujesz także wgląd w działania produkcyjne i postęp realizacji harmonogramu. Na jednym ekranie wyświetlane są wszystkie szczegółowe informacje o realizacji procesu produkcyjnego.
Operator OEE może również służyć do pomiaru i dokumentowania usprawnień osiągniętych dzięki inicjatywom Lean i Ciągłego Doskonalenia.

Dziś wiemy, że możliwość monitorowania zakładu produkcyjnego za pomocą urządzeń mobilnych staje się coraz ważniejsza dla naszych klientów. Dlatego stworzyliśmy Operator OEE Mobile – dedykowany pakiet aplikacji dla urządzeń mobilnych, który wyświetla bieżące statusy maszyn z poziomu Operatora MES, lub rejestruje kody Stop & Scrap.
W aplikacji Operator OEE Mobile przedstawiany jest status każdej maszyny, a wszystkie statusy są opisane i oznaczone kolorem. Aplikacja pokazuje również kolumnę wyświetlającą czas trwania każdego statusu.

 

Zadaniem systemu Operator OEE jest wsparcie produkcji w zagwarantowaniu jak największej dostępności i wydajności maszyn. W związku z tym przygotowaliśmy aplikacje Maintenance Alert & Tracking. Dzięki niej do działu serwisowego wysyłane jest natychmiastowe powiadomienie, gdy maszyna osiągnie krytyczny przestój lub ulegnie uszkodzeniu. Funkcjonalność jest prosta w obsłudze: operator hali naciska przycisk i w tym samym momencie personel działu serwisowego otrzymuje w aplikacji Operator Maintenance Mobile powiadomienie z dokładnymi informacjami otrzymanymi z Operator OEE. Wkrótce można rozpocząć naprawę, a rozwiązanie Operator identyfikuje i śledzi wszystkie działania i zdarzenia związane z tą naprawą.

 

Aplikacje są dostępne dla systemów iOS (Apple) i Android.