Integracja systemów informatycznych


INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach zazwyczaj działa nie jeden, a kilka różnych systemów informatycznych – np. do obsługi klientów, działu HR, zarządzania produkcją czy księgowości. Każdy z nich posiada bowiem odmienne (i do tego specyficzne) funkcje, które trudno byłoby umieścić w jednym pakiecie oprogramowania. Częstokroć, poszczególne systemy, mimo że znacząco różnią się przeznaczeniem, wykorzystują te same dane bądź urządzenia. Dobrze jest więc, gdy są ze sobą zintegrowane – tj. potrafią się ze sobą komunikować i współpracować, udostępniając sobie wzajemnie własne zasoby.


Wśród korzyści płynących z integracji systemów informatycznych można wyróżnić:

  • spójność danych – dane (np. klientów – imię, nazwisko, adres itp.) nie muszą być powielane w wielu systemach, dzięki czemu niwelowane jest ryzyko wystąpienia błędów (literówki, nieaktualne informacje itd.) w niektórych z nich.
  • wygodę użycia – dane wprowadzone bądź zmodyfikowane w jednym systemie są automatycznie aktualizowane w innych.
  • możliwość wykorzystania pełnego potencjału informacyjnego firmy – brak granic pomiędzy poszczególnymi systemami sprawia, że informacje przechowywane w bazach danych firmy mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób (np. do budowy różnego rodzaju raportów i zestawień, korzystających z zasobów wielu systemów).
  • nieograniczony przepływ informacji między obszarami firmy – możliwość udostępnienia informacji przetwarzanych przez jeden dział firmy innemu działowi (np. danych finansowych ewidencjonowanych w systemie księgowym działowi marketingu, pracującego na CRMie)